Vrijdag 22, zaterdag 23, maandag 25 en woensdag 27 juni zijn de bandexamens of slipexamens tijdens de eigen reguliere lesuren. Ouders en bekenden zijn van harte welkom om te komen kijken.

Kosten: Slippen zijn gratis en het examen zelf kost ook niets.
  Dunne judoband €5,-
  Dikke judoband €6,-

Lees ook de Exameneisen en bekijk de Technieken
Wie de gele band haalt moet zich inschrijven bij de Judo Bond Nederland.
Ga naar www.jbn.nl en vul het formulier in.
Vul bij Gegevens school/vereniging het volgende in:
Naam: Stichting Bos/Meester
Nummer: 5056

Als je lid bent krijg je een judopaspoort, het blad judovisie en is je band officieel erkend.

Gevonden voorwerpen worden tijdens judo examens nog eenmaal uitgestald, alles wat daarna nog achterblijft wordt verwijderd.

Vakanties:
Hemelvaart en Pinksteren: 17 t / m 20 mei en 28 mei
Zomervakantie: 5 juli t / m 19 augustus
De lessen op vrijdag 6 juli en zaterdag 7 juli komen te vervallen, omdat de ervaring leert dat de laatste lesdagen voor de zomervakantie de opkomst te laag is.

Download hier de brief over clubkampioenschappen en examens