Datum: Zaterdag 7 juni 2008, strookje inleveren voor 12 april a.s.

Plaats: Sporthal ’t Riet, Laan de verenigde Naties 84, 6716 JE Ede.
Het vervoer moet men zelf regelen.

Inschrijfgeld: € 9,00

Toegangsprijs: € 3,00 per volwassene, € 1,00 per kind t/m 12 jaar

Weging: Weeg en aanvangstijden worden later bekend gemaakt
De weging is strikt. Deelnemerskaarten worden ruim voor het toernooi verstrekt.

Paspoorten : Paspoorten en geldig betalingsbewijs worden bij de weging gecontroleerd.

Wedstrijdsysteem:
Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse: poules, poules met kruisfinale of poules gevolgd door afvalsysteem zonder herkansing. Er wordt geen gebruik gemaakt van de ‘Goldenscore’ Mutaties kunnen voor 11 mei telefonisch, per fax of e-mail worden doorgegeven. : Info@Sportschool-Venendaal.nl
Uitsluiting: Verkeerde opgave van naam, gewicht, leeftijd en onbehoorlijk gedrag kunnen uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.
Het nuttigen van etens- en drinkwaren in de wedstrijdhal is verboden.
Het coachen is alleen toegestaan op de correcte manier zonder scheidsrechter, wedstrijd- of tafeljury te intimideren. Tevens zijn de coaches verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar judoka’s op en buiten de mat. Op de wedstrijdvloer worden alleen de judoka’s met een wedstrijdkaart voor de dan geldende tijd en coaches met goed zichtbare coachkaart toegelaten. De overige deelnemers en publiek dienen op de tribune plaats te nemen.
Controle/weging:
Deelnemers dienen in bezit te zijn van een geldig judopaspoort en betalingsbewijs 2008 en die kunnen tonen. Judoka’s die bij de weging te licht of te zwaar zijn worden overgeschreven naar een voorgaand of een volgende gewichtsklasse. Overgewicht maximaal 0,5kg toegestaan.

PDF Bestand
Inschrijfformulier Heidetoernooi