Vrijdag 13, zaterdag 14, maandag 16 en woensdag 18 juni zijn de bandexamens of slipexamens tijdens de eigen reguliere lesuren. Ouders en bekenden zijn van harte welkom om te komen kijken.
Kosten: Slippen zijn gratis en het examen zelf kost ook niets.
Dunne judoband €5.-
Dikke judoband €6.-

Wie de gele band haalt moet zich inschrijven bij de Judo Bond Nederland. Ga naar www.jbn.nl en vul het formulier in. Als je lid bent krijg je een judopaspoort, het blad judovisie en is je band officieel erkend.
Gevonden voorwerpen worden tijdens judo examens nog eenmaal uitgestald, alles wat daarna nog achterblijft wordt verwijderd.

Zomervakantie: 26 juni t/m 10 augustus
De lessen op vrijdag 27 juni en zaterdag 28 juni komen te vervallen, omdat de ervaring leert dat de laatste lesdagen voor de zomervakantie de opkomst te laag is.