10 januari is er tijdens de nascholing voor scheidsrechters de volgende spelregelwijziging  behandeld:

Presentatie Technische dag 2010

Grabbling,
Onder de judoband pakken of blokkeren met de arm is niet meer toegestaan.
Straf eerst shido daarna directe hansokumake  ( internationaal en na 1 september direct hansokumake). Zeer zware straf( je bent uitgeschakeld voor het hele toernooi).
Uitzondering:
Tori mag het been wel pakken direct na een mislukte worp met een goede balansverstoring en voldoende kontakt.
Tori mag het been pakken als overname als Uke met 2 handen aan 1 kant vast heeft direkt een mislukte worp van Uke.

Kijk ter voorbereiding van de volledige uitleg op de wedstrijdtraining naar de onderstaande filmpjes op de IJF site.
http://217.79.182.227/intranet.ijf.org/ijf_video.php?show=17&size=big
De groene filmpjes mogen wel de rode niet.


Necktie
De Necktie is onder zwaar protest van mij toegestaan  bij de senioren en in de klasse -20 jaar. In de klasse -17 is deze techniek gelukkig verboden.

Kom voor de uitleg van deze technieken maandag naar de training!

Het afgelopen seizoen heeft de IJF een pilot uitgevoerd om enkele veranderingen binnen het internationale judowedstrijdreglement te testen. Na deze test heeft de IJF besloten de veranderingen per 1 januari 2010 definitief in te voeren. Onderdeel hiervan is dat het judoka’s niet meer is toegestaan om een directe aanval of blokkering te maken met de arm(en) en/of hand(en) onder de band. In de geteste pilot is een overgangsfase gehanteerd waarin de eerste keer bestraft werd met een shido en de tweede keer met een hansoku-make.  Per 1-1-2010 zal internationaal deze 1e shido vervallen en de genoemde handelingen direct met hansoku-make bestraft worden.

Ook de JBN heeft besloten om per 1 januari 2010 de internationale regelgeving te volgen met dien verstande dat de JBN vanaf 1 januari 2010 tot aan de start van het nieuwe seizoen in september 2010 een testperiode (pilot) zal hanteren. De test heeft te maken met de situatie dat wij voorlopig (in geringe mate) zullen afwijken van het internationale reglement. In tegenstelling tot het internationale reglement is bij ons de eerste bestraffing voor het pakken onder de band een shido. De tweede bestraffing zal wel hansoku-make zijn.

Voor een overzicht van de wijzigingen en voorbeelden is de bijlage te raadplegen.

wijzigingen judowedstrijdreglement 01012010.pdf