De Districts Graden Commissie Judo van Noord-Holland nodigt (toekomstige) kandidaten voor 1e, 2e of 3e dan uit voor het bijwonen van de komende voorbereidende dantraining.
Deze trainingen (2x per jaar) worden door de Districts Graden Commissie van Noord-Holland georganiseerd. Dit om kandidaten (en hun leraren) op de hoogte te brengen of te houden van de uitvoering van kata en eigen vaardigheid, zoals de commissie die wenselijk vindt.
De examinatoren beraden zich 2x per jaar d.m.v. een examinatorentraining uitvoerig over de onderdelen van het examen en willen hun bevindingen d.m.v. deze voorbereidende dantrainingen graag met kandidaten en leraren delen.
Zij stellen het ook zeer op prijs als leraren hierbij aanwezig zijn en zich op de hoogte stellen, zodat hun kandidaten tijdens het examen niet onverhoopt voor verrassingen komen te staan.

Plaats :  Sportschool Randers de Geus,  Bijlestaal 64: 1721 PW, Broek op Langedijk                        
Datum : zondag 11 april 2010
Tijd : 10.00 – 12.00 uur
Kosten : € 5,00 aan de zaal te voldoen
Leraar : Karel Gietelink, 7e dan Judo