Dit jaar valt de zomervakantie van 9 juli t/m 22augustus. De lessen van 9 en 10 juli komen te vervallen omdat de ervaring leert dat deze dagen de opkomst nihil is.