Tijdens de groteclub actie zijn er dit jaar 1323 loten verkocht. Dat is 2 keer zoveel als vorig jaar en dus een groot succes.
Van het geld worden activiteiten georganiseerd en materialen gekocht zodra het geld overgemaakt is.
De randoriklok kan nu in ieder geval aangeschaft worden. Ook denken we aan een speciale valmat.

Hierbij willen we alle lotenverkopers en -kopers bedanken voor de enthousiaste inzet.
Vanmiddag worden de twee kinderen die de meeste loten verkocht hebben in het zonnetje gezet en ontvangen ze een mooi judopak tijdens de puntencompetitie.
De puntencompetitie is om 14.00 uur in de Praktijkschool, Gording 132 in Hoorn. De weging is voor de kinderen die mee willen doen van 13.15 tot 13.45 uur.