Iedere zaterdag komen kleine tuimelaars met hun papa of mama naar de Wiekslag om te tuimelen. We beginnen de les met het groeten naar elkaar voordat we de warming-up beginnnen in spelvorm. De kinderen tuimelen, klimmen over papa of mama heen. Ook de ouders zelf moeten oefenen want het is er leuk voor de kinderen om papa of mama om te tuimelen. Daarna met materiaal en toestellen leren rollen en duikelen netjes om de buurt in een rij achter elkaar. De afsluiting van de les is weer op de judomat in spelvorm. Reus Raas met zijn sterke blaas, blaast de hele groep omver die met z`n allen in een kring zitten. Als de eerste het heeft laten zien, willen ze daarna allemaal de reus zijn. Dan om 10.15 uur is het tijd voor koffie en limonade en iets lekkers.