Bandexamens en slip-examens: 13 t/m 19 juni
vrijdag 13 en zaterdag 14, dinsdag 17, woensdag 18, donderdag 19 juni zijn de bandexamens of slipexamens tijdens de eigen reguliere lesuren.
Ouders en bekenden zijn van harte welkom om te komen kijken.
Kosten: Dunne judoband € 5.-, Dikke judoband € 6.- , Slippen zijn gratis en het examen zelf kost ook niets. Wie een hele band haalt moet lid worden van de judobond.
Gevonden voorwerpen worden tijdens judo examens nog eenmaal uitgestald, alles wat daarna nog achterblijft wordt verwijderd.

Vakanties: De onderstaande dagen worden er geen lessen gegeven.
Pasen: 18 t/m 21 april, Meivakantie: 26 april t/m 5 mei Hemelvaart: 29 t/m 31 mei.
Zomervakantie: 3 juli t / m 16 augustus. 18 augustus starten alle lessen weer.
De lessen op donderdag 3, vrijdag 4 juli en zaterdag 5 juli komen te vervallen, omdat de ervaring leert dat de laatste lesdagen voor de zomervakantie de opkomst nihil is.