woensdag 13 t/m dinsdag 19 december zijn de bandexamens of slipexamens tijdens de eigen reguliere lesuren.

Ouders en bekenden zijn van harte welkom om te komen kijken.

Kosten: Dunne judoband  € 5.-, Dikke judoband     € 6.- , Slippen zijn gratis en het examen zelf kost ook niets. Wie een hele band haalt moet lid worden van de judobond.

Gevonden voorwerpen worden tijdens  judo examens  nog eenmaal uitgestald, alles wat daarna nog achterblijft wordt verwijderd.