Per 1 januari 2019 zijn we genoodzaakt de contributie iets te verhogen.

Afgelopen 10 jaar hebben we de contributie gelijk kunnen houden.

Door de btw verhoging en de prijsindexatie verhogen we de contributie met 1 euro per maand voor de basiscontributie.

Het inschrijfgeld gaat wat meer omhoog, omdat dit al jaren veel te laag was.

De overige contributies worden niet verhoogd.

Voor het complete overzicht kunt u kijken onder contributie op deze website.