Voordat je lid wordt kan je twee proeflessen volgen. Om je hiervoor aan te melden kan je een mail sturen naar: wedstrijdjudo@outlook.com

Aanschaffen judopak
Nieuwe judopakken kunnen tegen een gereduceerde prijs bij ons worden gekocht.

Contributie per 1 april 2023

Contributie voor 1x per week 
-Speeljudo, Ouder-kind judo en 50+sport21,00 per maand (63,00 per kwartaal)
-Judo 6 t/m 10 jaar*25,00 per maand (75,00 per kwartaal)
-Judo 11 t/m 17 jaar*26,00 per maand (78,00 per kwartaal)
-Judo vanaf 18 jaar*27,00 per maand (81,00 per kwartaal)
 * Gezinsledenkorting 3,00 per maand korting (9,00 per kwartaal)
Inschrijfgeld20,00 Eenmalig
Onbeperkt trainen11,00 per maand extra = 33,00 per kwartaal extra

Indien u zich in de loop van het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend.

Voorwaarden:
Voor nieuwe leden is het alleen mogelijk om per automatische incasso te betalen. In alle gevallen wordt in 4 termijnen geïncasseerd c.q. betaald. 1e termijn per januari, 2e termijn per april, 3e termijn per juli en 4e termijn per oktober.

Bij  niet kunnen incasseren of het sturen van een herinneringsnota worden administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap: wedstrijdjudo@outlook.com.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd voor 1 december, voor 1 maart, 1 juni of voor 1 september. Niet tijdige afmelding verplicht het lid tot betaling van de volgende kwartaal.  Bij een tussentijdse opzegging wordt de resterende contributie niet terugbetaald.

Wijzigingen zoals verhuizing, rekeningnummer, veranderen van lesuur etc., liefst direct doorgeven aan de ledenadministratie.

De contributie is berekend op basis van een jaarbedrag, dat op gesplitst wordt in kwartalen. De contributie loopt hierdoor verder in de basisschoolvakantie.