Nieuwe leden krijgen 2 gratis lessen, waarbij een leen-judopak gebruikt kan worden.

Nieuwe judopakken kunnen tegen een gereduceerde prijs bij ons worden gekocht, door nieuwe leden die zich ingeschreven hebben.

Contributie één keer per week trainen per 1 jan 2019  Judo, Ju Jitsu, Tuimelen
t/m 10 jaar € 22,00 per maand = € 66,00 per kwartaal
vanaf 11 jaar € 23,00 per maand = € 69,00 per kwartaal
vanaf 18 jaar € 24.00 per maand = € 72,00 per kwartaal
Inschrijfgeld € 15,00 éénmalig
Gezinsledenkorting 2e, 3e en 4e gezinslid € 3,00 per maand korting = € 9 per kwartaal korting
Meer keren per week trainen € 11,00 per maand extra = € 33,00 kwartaal extra
 Tuimelen, 40+sport € 19,00 per maand = € 57,00 per kwartaal

Indien u zich in de loop van het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend.

Voorwaarden:

Voor nieuwe leden is het alleen mogelijk om per automatische incasso te betalen. In alle gevallen wordt in 4 termijnen geïncasseerd c.q. betaald.  1e termijn per januari, 2e termijn per april, 3e termijn per juli en 4e termijn per oktober. Wedstrijdgelden en bondscontributie worden apart in rekening gebracht en moeten meteen betaald worden.

Bij het niet kunnen incasseren of het sturen van een herinneringsnota wordt er 5 euro extra administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap: Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd voor 1 december, voor 1 maart, 1 juni of voor 1 september.
Niet tijdige afmelding verplicht het lid tot betaling van de volgende kwartaal.  Bij een tussentijdse opzegging wordt de resterende contributie niet terugbetaald.

Wijzigingen: Wijzigingen zoals verhuizing, ander rekeningnummer, veranderen van lesuur etc. liefst direct doorgeven aan de ledenadministratie.

Vakanties: De contributie is berekend op basis van een jaarbedrag, in de vakanties wordt de contributie dus doorbetaald.