Nieuwe leden krijgen 2 gratis lessen, waarbij een leen-judo-pak gebruikt kan worden.

Nieuwe judopakken kunnen tegen een gereduceerde prijs bij ons worden gekocht.

Contributie voor 1 x  per week per 1-4-2023
Speeljudo, Ouder-kind judo en 50+sport  21,00 per maand, 63,00 per kwartaal
Judo, 6 t/m 10 jaar 25,00 per maand, 75,00 per kwartaal
Judo, 11 t/m 17 jaar 26,00 per maand, 78,00 per kwartaal
Judo, vanaf 18 jaar 27,00 per maand, 81,00 per kwartaal
Inschrijfgeld 20,00 Eenmalig
Gezinsledenkorting voor het tweede gezinslid jeugdjudo 3,00 per maand korting = 9 per kwartaal korting. Deze korting geldt niet voor speeljudo, ouder-kind judo en 50+ bewegen.
Meer keren per week trainen 11,00 per maand extra = 33,00 per kwartaal extra

Indien u zich in de loop van het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend.

Voorwaarden:

Voor nieuwe leden is het alleen mogelijk om per automatische incasso te betalen. In alle gevallen wordt in 4 termijnen geïncasseerd c.q. betaald. 1e termijn per januari, 2e termijn per april, 3e termijn per juli en 4e termijn per oktober.

Bij  niet kunnen incasseren of het sturen van een herinneringsnota worden administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap: wedstrijdjudo@outlook.com.

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd voor 1 december, voor 1 maart, 1 juni of voor 1 september. Niet tijdige afmelding verplicht het lid tot betaling van de volgende kwartaal.  Bij een tussentijdse opzegging wordt de resterende contributie niet terugbetaald.

Wijzigingen zoals verhuizing, rekeningnummer, veranderen van lesuur etc., liefst direct doorgeven aan de ledenadministratie.

De contributie is berekend op basis van een jaarbedrag, dat op gesplitst wordt in kwartalen. De contributie loopt hierdoor verder in de basisschoolvakantie.